Northern Lights

The Northern Lights, or Aurora Borealis, is a natural light display that is frequent during the winter months in northern Sweden thanks to the geographical proximity to the Arctic Circle and the magnetic north pole

Northern Lights

These colourful ribbons of light appear as solar particles collide with gases in the earth’s atmosphere. Your best chance of catching a glimpse of the Northern Lights is away from the lights of civilization, on cold winter nights when the sky is clear and there is little to no moonlight. Usually red, green, or purple in colour, they last anywhere from a few minutes to several hours.

Djurgårdsvägen

Northern Lights

OFFICE

null

Djurgårdsvägen 2
4th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

DJURGÅRDEN

Credits:
Asaf Kliger/imagebank.sweden.se

Menu